Skeppshjalp.se - Vad vi gjort tidigare

Skeppshjalp.se - Vad vi gör idag

Skeppshjalp.se - kontakt

Dåtid - företagets historia


Skeppshjalp.se - bild 1

Allt tog sin början 1946 då tre sjökaptener startade Malmö Skeppshjälp AB. Företaget låg då "i omedelbar närhet till hamnområdet" och startade med sex anställda sjömän.

Skeppshjälp riktade främst sin service till sjöfarten i Malmö och Limhamns hamnar samt Kockums Mekaniska Verkstäder.

Kunderna erbjöds
• Bottenskrapning och målning av fartyg
• Lastrumsrenögring samt reparationer i lastrum
• Surrning och stämpning av last
• Tankrenögring och målning
• Industrirengöring

Verksamheten utvecklades och gick starkt framåt, en bit in på 50-talet utökas servicen och ytterligare personal anställs. Som mest hade Skeppshjälp c a 300 personer anställda varav 150-200 personer gick på Kockums.

Huvudinriktningen var fortfarande att serva hamnar, depåer, fartyg och fartygsvarv med tankrengöringar av olika slag, blästring, målning, oljesanering, slamsugning och spolning. Bukring, brand- och säkerhetsvakter, svets- och landgångsvakter, last- och maskinrumsrengöring, stämpning av last, proviantering var också tjänster som ingick i serviceutbudet.

Bland de första kunderna att anlita Skeppshjälps tjänster var Kockums verkstäder och varv, Öresunsvarvet, Cementea, Malmö Energi, Sydkraft, Sockerbolaget, Icopal, Mataki, Casco Nobel och Nordisk Carbon Black. Skeppshjälp jobbade också då med jourservice dygnet runt inom samtliga av sina serviceområden.

Skeppshjalp.se - bild 2 Skeppshjälp var tidigare ett s k K-företag och ingick då i de civila beredskapsstyrkorna. Skeppshjälp arbetade i fred, kris och krig med Armén, Flottan och flyget där godkänd personal från Skeppshjälp rengjorde och kontrollerade bränsletankar och övriga tankar på fartyg och u-båtar.

Skeppshjälp var bland de första att utbilda och tillhandahålla utbildad ledande personal inom sina serviceområden, dessa krav började på allvar ställas under mitten på 70-talet då säkerhetstänkandet på allvar vaknade.

I slutet av 70-talet slukas Skeppshjälp av jätten ASAB vilket medför en nedgång då också sjöfarten minskar drastiskt. Mycket av personalen går till Kockums som erbjuder höga löner.

Fram till mitten av 80-talet brottas Skeppshjälp och ASAB med svårigheter att förstå olikheterna i de bägge företagens arbetssätt. Skeppshjälp arbetar vidare som fristående dotterbolag men drabbas bl a av investeringsstopp vilket släpper in konkurrenter på marknaden.